Főoldal
    Hírek
    Oktatók
    Hallgatók
    Eddigi védések
    Adviser bizottságok
    Winter school
        Program 2008
        Program 2009
        Program 2010
        Program 2011
        Program 2012
        Program 2013
        Program 2014
        Program 2015
        Program 2016
        Program 2017
    Védés előtt állóknak
        Tájékoztató
        Elővédés jegyzőkönyv
        Jelentkezés
        fokozatszerzési
        eljárásra
    Doktori szabályzat
    Témakiírások
    Kurzusok
    Nemzetközi kapcsolat
    Dokomentumok
        Képzési terv
        Minőségbiztosítás
        Önértékelés
    Linkek

Doktori védések

Doktorjelölt neve Témavezető Időpont Értekezés címe
Dr. Májai
Gyöngyike
Fésüs László 2008-05-07
13:00:00
A PPRg szerepe apoptotikus neutrofilek fagocitálásában humán makrofágokban és dendritikus sejtekben
Nemes Éva Korponay-Szabó Ilma 2008-05-26
13:00:00
A coeliákiához társuló kóros antitestválaszok immunológiai összefüggéseinek és specificitásának tanulmányozása
Miklóssy
Gabriella
Bagossi Péter 2008-09-11
13:00:00
Humán immundeficiencia vírus 1 proteáz ellenes makromolekuláris inhibítorok tervezése, előállítása és jellemzése
Csősz Éva Fésüs László 2008-10-21
13:00:00
A transzglutamináz 2 szubsztrát specificitásának karakterizálása fág bemutató rendszer, logisztikus regressziós analízis és szerkezeti rendezetlenség vizsgálatával
Király Róbert Fésüs László 2008-10-29
14:00:00
A transzglutamináz 2 szerkezeti és enzimológiai tulajdonságainak szerepe a coeliakiában és a jelátviteli folyamatokban
Fenyvesi Ferenc Szabó Gábor 2009-01-12
13:00:00
A P-glikoprotein transzport funkciójának gátlása konformációs állapotának és topológiai viszonyainak modulációjával
Széles Lajos Nagy László 2009-05-07
13:00:00
Nuclear receptors modulate immune functions in dendritic cells: The case of vitamin D receptor and the regulation of immune function-related genes
Tóth Beáta Szondy Zsuzsa 2009-10-12
13:30:00
Role of tissue transglutaminase in phagocytosis of apoptotic cells by macrophages
Törőcsik Dániel Nagy László 2010-05-17
14:00:00
Lipid Signaling and Inflammation in Macrophages and Dendritic Cells. Role of Liver X Receptor in Dendritic Cell Biology
Hegedűs Éva Szabó Gábor 2010-09-10
13:00:00
DNS folytonossághiányok vizsgálata Saccharomyces cerevisiae sejtekben
Kiss Zsuzsanna Bíró Sándor 2010-10-08
13:00:00
A C faktor termelő Streptomyces griseus 45H törzs spóraképzésének, patogenitásának és taxonómiai besorolásának vizsgálata
Csomós Krisztián Balajthy Zoltán 2010-12-16
13:00:00
A transzglutamináz 2 szerepe az akut promielocitás leukémia sejtek all-trans retinsav indukálta neutrofil granulocita irányú differenciációjában
Mótyán János Bagossi Péter és Harangi János 2011-05-13
11:00:00
Alfa-amilázok termékanalízisen és molekuláris modellezésen alapuló alhelytérképezése és transzglikozidáz aktivitásuk vizsgálata
Mihály Johanna Rühl Ralph 2011-05-31
13:00:00
Regulation of retinoids and n-3 PUFAs in atopy
Póliska Szilárd Nagy László 2011-09-06
13:00:00
Genomic and genetic analysis of chronic obstructive pulmonary disease and inflammatory bowel diseases
Miko Edit Scholtz Beáta 2011-10-28
13:00:00
Eltérő expressziós szintet mutató mikroRNS-ek és a miR-126 antiproliferatív hatása a kissejtes tüdőrákban
Hodrea Judit Fésüs László 2011-11-29
13:00:00
The glucocorticoid dexamethasone programs human dendritic cells for enhanced phagocytosis of apoptotic neutrophils and inflammatory response
Simon-Vecsei Zsófia Korponay-Szabó Ilma 2012-01-30
13:00:00
Structural analysis and clinical significance of celiac disease antibody epitopes on transglutaminase 2
Keserű Judit Bíró Sándor 2012-04-11
13:00:00
Borderline methicillin-rezisztens Staphylococcus aureus törzsek ß-laktamázainak analízise
Csánky Eszter Takács László 2012-05-31
13:00:00
A légzésfunkciós eltérések súlyosságával korreláló COPD biomarker jelöltek felfedezése
Simon Tünde Rajnavölgyi Éva 2012-06-04
13:00:00
Histamine regulates multiple functional activities of murine and monocyte-derived human dendritic cells via different receptors
Gamze Aydemir Rühl Ralph 2012-06-28
13:00:00
Lycopene induces Retinoic Acid Receptor transcriptional activation in mice
Gizem Ayna Fésüs László 2012-09-21
13:00:00
Inflammasome activation in human and mouse macrophages engulfing autophagic dying cells
Meskó Bertalan Nagy László 2012-11-19
13:00:00
Peripheral blood gene expression profiling as a tool in exploring the pharmacogenomics of autoimmune diseases