Főoldal
    Hírek
    Oktatók
    Hallgatók
    Eddigi védések
    Adviser bizottságok
    Winter school
        Program 2008
        Program 2009
        Program 2010
        Program 2011
        Program 2012
        Program 2013
        Program 2014
        Program 2015
        Program 2016
        Program 2017
    Védés előtt állóknak
        Tájékoztató
        Jelentkezés
        fokozatszerzési
        eljárásra
        Elővédés jegyzőkönyv
    Doktori szabályzat
    Témakiírások
    Kurzusok
    Nemzetközi kapcsolat
    Dokomentumok
        Képzési terv
        Minőségbiztosítás
        Önértékelés
    Linkek

Aktuális témakiírások (2012)

Témavezető A kutatási téma címe
Bácsi Attila Az oxidatív DNS károsodások javítása és a gyulladások kialakulásának kapcsolata
Balajthy Zoltán A TG2 funkcionális hozzájárulása a mieloid eredetű sejtek differenciációjához. Neutrophil granulociták kemotaxisának és fagocitozisának vizsgálata TG2 hiányos állapotban
Balogh István Monogénes diabetesek molekuláris genetikai vizsgálata
Balogh István Monogénes diabetesek molekuláris genetikai vizsgálata
Barta Endre Regulációs egypontos nukleinsav polimorfizmusok (rSNP) vizsgálata
Barta Endre Regulációs egypontos nukleinsav polimorfizmusok (rSNP) vizsgálata
Barta Endre Transzkripciós starthely (TSS) térképezés és elemzés újgenerációs módszerekkel
Benkő Szilvia Nod-like receptorok szerepe a pollen allergiát kísérő gyulladásos folyamatokban
Bíró Sándor Nagy érzékenységű Q-RT-PCR eljárások alkalmazása MRD kimutatására hemopoetikus őssejt transzplantáció során
Csősz Éva Vaszkuláris proteomikai analízisek angiopátiás elváltozásokban és az Alzheimer kórra specifikus biomarkerek tanulmányozása proteomikai módszerekkel
Fésüs László Autofágiás sejtelhalással megjelenő, inflammaszómát aktiváló molekuláris mintázat biokémiai jellemzése
Fuxreiter Mónika Rendezetlen fehérje-komplexek működési mechanizmusai
Fuxreiter Mónika Enzimek hatásmechanizmusának, dinamikájának és evolúciójának vizsgálata
Goda Katalin A P-glikoprotein katalitikus ciklusának és molekuláris partnereinek vizsgálata
Gogolák Péter Természetes T sejtek és dendritikus sejtek kölcsönhatásai
Izsvák Zsuzsanna Pre-klinikai vizsgálatok a Sleeping Beauty transzpozon alapú terápiás vektor Wiskott-Aldrich szindróma (WAS) génterápiájára gyakorolt hatékonyságáról és biztonságáról
Koncz Gábor Új, RIP-közvetített sejthalál útvonalak szerepe az immunrendszer szabályozásában
Korponay-Szabó Ilma Sejtdifferencialodas es korai immunfolyamatok vizsgalata coeliakiaban
Korponay-Szabó Ilma A coeliakiához társuló immunrendellenességek megelőzésének és kezelésének lehetőségei
Lányi Árpád A SLAM-családba tartozó receptorok szerepe az immunválasz szabályozásában
Mádi András A „HUES” humán őssejtvonalak spontán és célzott differenciálódása során lezajló sejthalál folyamatok vizsgálata
Nagy László Magreceptorok molekuláris biológiája és genomikája
Rajnavölgyi Éva Jelátviteli mechanizmusok együttműködése dendritikus sejt altípusokban
Rajnavölgyi Éva Az interferonok szerepe különböző dendritikus sejtekben
Szabó Gábor RNS/DNS-hibridek és egyszál-folytonossághiányok határolta kromatin hurkok és összefüggésük génátrendez?désekkel
Szatmári István Őssejt eredetű dendritikus sejtek transzkripciós szabályzása
Szatmári István Embrionális őssejt eredetű dendritikus sejtek jellemzése
Székvölgyi Lóránt Magasabbrendű kromatin szerkezet sejtbiofizikai és genetikai vizsgálata Saccharomyces cerevisiae modellszervezetben
Szondy Zsuzsa A makrofág lipidérzékelő receptorok szerepe az apoptótikus sejtek által kiváltott gyulladásgátlásban
Szondy Zsuzsa A makrofág lipidérzékelő receptorok szerepe az apoptótikus sejtek által kiváltott fagocitózis fokozódásban
Tőzsér József Nagy áteresztőképességű proteáz specificitás-vizsgáló módszerek fejlesztése
Tőzsér József LTR-retrotranszpozon proteázok jellemzése és funkcióik vizsgálata