Főoldal
    Hírek
    Oktatók
    Hallgatók
    Eddigi védések
    Adviser bizottságok
    Winter school
        Program 2008
        Program 2009
        Program 2010
        Program 2011
        Program 2012
        Program 2013
        Program 2014
        Program 2015
        Program 2016
        Program 2017
    Védés előtt állóknak
        Tájékoztató
        Jelentkezés
        fokozatszerzési
        eljárásra
        Elővédés jegyzőkönyv
    Doktori szabályzat
    Témakiírások
    Kurzusok
    Nemzetközi kapcsolat
    Dokomentumok
        Képzési terv
        Minőségbiztosítás
        Önértékelés
    Linkek

A Molekuláris Sejt- és Immunbiológiai Doktori Iskola által
félévenként meghírdetendő Ph.D. kurzusok

Nagy populációkat érintő betegségek molekuláris mechanizmusai
Dr. Nagy László (Biokémiai és Sejtbiol. Int.) /alternáció is/ 20 óra előadás
Cikk referátumok molekuláris genetikából
Dr. Nagy László (Biokémiai és Sejtbiológiai Int.) 20 óra
Molekuláris hisztológia
Dr. Nemes Zoltán (Pszichiátriai Kl.) 12 óra előadás + 9 óra gyak.
Makromolekulák szerkezete és funkciója I.
Dr. Tőzsér József (Biokémiai és Mol. Biol. I.) 10 óra előadás + 10 óra gyak. (blokkban)
Makromolekulák szerkezete és funkciója II.
Dr. Tőzsér József (Biokémiai és Mol. Biol. I.) 10 óra előadás + 10 óra gyak. (blokkban)
Jelentkezési feltétel: a Makromolekulák szerkezete és funkciója I. kurzus elvégzése.
Exogén oligonukleotidok biológiai aktivitása
Dr. Aradi János (DEOEC Biokémiai I.) 10 óra előadás
Bevezetés a proteomikába
Dr. Mádi András (DEOEC Biokémiai és Mol. Biol. I.) 10 óra előadás
Tumor immunológia
Dr. Rajnavölgyi Éva (DEOEC Immunológia I.) 10 óra előadás
A sejtterápia új lehetőségei
Dr. Rajnavölgyi Éva (DEOEC Immunológia I.) 10 óra előadás
Retrovirális biokémia
Dr. Tőzsér József (DEOEC Biokémiai I.) 20 óra előadás
Az allergiás reakciók pathomechanizmusa
Dr. Bácsi Attila (DEOEC Immunológiai I) 10 óra előadás
Gyakorlati informatika
Dr. Bagossi Péter (DEOEC Biokémiai és Mol. Biol. I.) 15 óra gyakorlat
Multidrog rezisztencia: a P-glikoprotein konformációs és topológiai viszonyai, a drog-pumpálás mechanizmusának membrán-biofizikai vonatkozásai
Dr. Szabó Gábor (DEOEC Biofizikai I., Sejtbiológiai Tanszék) 2x3 óra, előadás és gyakorlati bemutató.
A kromatin fragilis helyei és ezekkel kapcsolatos gentikai betegségek
Dr. Szabó Gábor (DEOEC Biofizikai I., Sejtbiológiai Tanszék) 2x3 óra, előadás és gyakorlati bemutató
Mikrogyöngyök áramlási citometriás analizisén alapuló mérési platform, sejtbiológiai, biokémiai, immunológiai és molekuláris biológiai alkalmazásokra
Dr. Szabó Gábor (DEOEC Biofizikai I., Sejtbiológiai Tanszék) 2x3 óra, előadás és gyakorlati bemutató
Korszerű proteomikai módszerek alkalmazása az élettudományi kutatásokban
Dr. Boross Péter (DEOEC Biokémiai és Mol. Biol. I.) 22ora előadás
Az apoptózis biokémiája
Dr. Szondy Zsuzsa és Dr. Fésüs László (DEOEC Biokémiai és Mol. Biol. I.) 20 óra előadás
A doktori iskolába felvett doktoranduszok nemcsak a doktori iskola oktatói által meghirdetett kurzusokon vesznek/vehetnek részt, hanem ösztönözzük őket más doktori iskolák által meghirdetett kurzusok elvégzésére is. Az elvégzendő kurzusok egy része a szűkebb kutatási területhez kapcsolódik, más részük viszont a szélesebb körű tájékozottság megszerzését célozza meg.